Chào anh em.

Do Server còn ít người chơi.
Lên bên mình quyết định gộp Mu Trống Đồng Về Mu Thăng Long

Bước 1:

Anh Em sang http://muthanglong.vn
Tải game , đăng ký 1 tài khoản và tạo tên nhân vật muốn chơi bên đó

Bước 2:


Về Mu Trống Đồng gom đồ đạc mặc ở người nhân vật và để dưới thùng đồ nhân vật.
- Nếu nhiều đồ thì tạo nhiều tài khoản để chuyển.
-
Lưu ý chỉ chuyển đồ trên người và dưới thùng đồ nhân vật, đồ ở hòm đồ chung và đồ ở túi đồ mở rồng ko chuyển qua được.

Bước 3:

Nhắn tin facebook cho admin với nội dung

Để tạo điều kiện cho Admin gộp nhanh nhất có thể, và tránh tình trạng bị mất wing và đồ.Anh em tạo lại nhân vật bên thăng long và đi làm nhiệm vụ cấp 3 giúp mình
Sau đó quay lại đây cung cấp thông tin theo mấu bên dưới.
Lưu ý: Bên trống đồng chơi class nào thì thăng long phải lập nhân vật class đó


Trống Đồng
Tài Khoản:
Mật Khẩu Game:
Mật Khẩu Cấp 1:
Nhân Vật:


Thăng Long:
Tài Khoản:
Mật Khẩu Game:
Mật Khẩu Cấp 2:
Nhân Vật:

Và đợi Admin chuyển cho và qua chơi thôi.

Vì 2 nên tảng web khác nhau lên bên mình phải gộp bằng tay chứ ko gộp bằng web được.

Nhưng do bên mình đang hơn bên đó hơn 100 lần rs lên khi về đó sẽ bị trừ đi hơn 100 lần để cân bằng với bên đó .

Bắt đầu chuyển từ 20h ngày 12/2/2019
Hạn cuối cùng để anh em Gộp vào 23h ngày 15/02/2019