Chào toàn thể anh em !  • Như vậy Sự kiện Đua top Reset Chủng Tộc tháng 1 máy chủ Tarkan đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi khởi động này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách lần này.


TOP Dark Wizark
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 MCidontLie... 3 46 400 Grand Master 18/01 00:14:40
2 ToKuDaJapa... 3 46 400 Grand Master 18/01 01:41:44


TOP Dark Knight
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 KeBatTri... 3 46 400 Blade Master 18/01 00:10:09
2 JavSexx... 3 46 400 Blade Master 18/01 00:15:27

TOP ELF
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 butterflys... 3 46 400 Hight Elf 18/01 00:05:44
2 QuynhTy... 3 46 400 Hight Elf 18/01 00:07:13

TOP Magic Gladiator
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 ZaiDep... 3 46 400 Duel Master 18/01 00:06:33
2 SieuTrom... 3 46 400 Duel Master 18/01 00:07:11

TOP DarkLord
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 BufffPherr... 3 46 400 Lord Emperor 18/01 00:20:02
2 NhimSuCiu... 3 45 400 Lord Emperor 18/01 00:08:30

TOP Summoner
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 SUMTrumBC... 3 46 400 Dimension Master 18/01 00:06:25
2 Kingoptimu... 3 46 400 Dimension Master 18/01 03:39:51

TOP Rage Fighter
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 SorryBaBy... 3 46 400 First Master 18/01 00:10:08
2 aNhatRf 2 1500 400 First Master 10/01 05:07:00

Giải thưởng bắt đầu trao vào 8h sang mai ngày 19/01/2020...
Anh em online thì pm facebook BQT để đăng kí nhận giải nhé.
BQT MUTRONGDONG.VN
XIN THÔNG BÁO!