Chào toàn thể anh em !


  • Như vậy Sự kiện Đua top Reset chủng tộc tháng 11 máy chủ TarKan đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi khởi động này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách lần này


TOP Dark Wizark
stt Nhân vật RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 KiepNghe0... 1233 400 Grand Master 25/11 00:15:35
2 FairPlay... 1233 400 Grand Master 25/11 00:16:02


TOP Dark Knight
stt Nhân vật RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 JAVsex... 1233 400 Blade Master 17/11 18:03:47 25/11 00:16:12
2 paolokg... 1233 400 Blade Master 25/11 00:21:30

TOP ELF
stt Nhân vật RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 XiaoQin... 1233 400 Hight Elf 25/11 00:31:31
2 Legolas... 1233 400 Hight Elf 25/11 00:41:28

TOP Magic Gladiator
stt Nhân vật RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 saS129... 1233 400 Duel Master 25/11 00:37:30
2 MagicPower... 1233 400 Duel Master 17/10 18:50:41 25/11 15:05:35

TOP DarkLord
stt Nhân vật RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 HiepKhach... 1233 400 Lord Emperor 25/11 00:17:13
2 NhimSuCiu... 1233 400 DarkLord 05/10 12:36:03 25/11 01:03:36

TOP Summoner
stt Nhân vật RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 aNhatSm... 1233 400 Dimension Master 25/11 00:16:25
2 Omegalost... 1233 400 Dimension Master 25/11 00:23:04

TOP Rage Fighter
stt Nhân vật RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 TugChanTjh... 1233 400 First Master 25/11 00:24:25
2 aNhatRf... 1233 400 First Master 25/11 00:41:01

Giải thưởng sẽ được BQT trao vào chiều ngày 26/11/2019

BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!