Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiến hành bảo trì sever TARKAN trong vòng 30 phút  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:


  • Từ 14h00 tới 14h30 Ngày 19/11/2019Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!