Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT và nâng cấp phiên bản mới BQT sẽ tiến hành bảo trì sever TARKAN trong vòng 30 phút  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:


  • Từ 15h00 tới 15h30 Ngày 22/10/2019
Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!