Sao bên Muviet mình có nhiều điểm trong acc DK mà chuyển sv qua đây còn có 17k điểm nhỉ
nhân vật EllaHoang