Chào anh em.

Để anh em 2 bên cùng PK sau những ngày ngóng chông BQT sẽ tăng Relife lần 3 lên 1500 lần .

  • Thứ nhất là để 2 cụm có thể reset tiếp có point đồng đều PK nhau.
  • Thứ 2 là để chờ các cụm Mu khác rồi gộp qua. Relife cao quá sau khó gộp cụm khác về.


Và BQT sẽ giảm giới hạn reset hàng ngày xuống còn 5 lần 1 ngày.

Chú Ý: Những ai không có point có thể lên web tài khoản reset vip 1 lần để lấy lại point nhé.

BQT MU TRỐNG ĐỒNG XIN THÔNG BÁO!