Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn và bảo trì cho chuẩn bị gộp server BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 15 phút.  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:  • Từ 16h00 tới 16h15 Ngày 17/10/2019Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!