Để AE Khi Gộp SV vào nhau ko bị chênh lệch đồ đạc BQT ra event nâng cấp dòng wing 3 như sau.
Thời gian:

- Bắt đầu lúc : ngày 09/10/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 15/10/2019

Nội dung:

- Những bạn nào có số tiền nạp thẻ đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng nhé

- Chỉ tính nạp 1 lần không tính nạp tích lũy

Nạp Tổng
1 Triệu


Nạp Tổng
2 Triệu

Nạp Tổng
3 Triệu
Nâng cấp thêm 1 dòng wing 3 Nâng cấp thêm 2 dòng wing 3 Nâng cấp full dòng wing 3
Không lấy gcoin nạp 500K Không lấy gcoin nạp 1tr Không lấy gcoin nạp 1tr500KMU TRỐNG ĐỒNG
Trân trọng thông báo