Chào Các Bạn.

  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 20 phút.


  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.
Thời Gian:
  • Từ 11h00 tới 11h20 Ngày 5/10
Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!