Chào Anh Em.

Để anh em dễ hiểu và tiện cho việc đi săn, sau đây mình sẽ nói rõ những sự kiện nào sẽ có đồ gì và thời gian săn và địa điểm săn ở đâu...


I: Đồ Socket.


 • Đồ Socket sẽ chỉ rớt ở Medusa, Nhện, Boss Cuối Phá Tháp.
 • Đồ rớt ra có thể là đồ exl hoặc đồ thường, đồ exl sẽ random từ 1 đến 3 dòng exl- Các Bạn Có thể săn ở các event sau.
Sever -1
 • Event Đại Chiến Boss map devias 4 thời gian 11h00-21h00


Sever - 2

 • Event Nhện map raklion thời gian 11h50 - 21h50

Sever - 3

 • Event Tháp Tinh Luyện thời gian sau khi phá tháp 24h.
 • Event Medusa thời gian 10h40 - 22h40


Server-4

 • Event Nhện map raklion thời gian 11h50 - 21h50
 • Event Medusa thời gian 10h40 - 22h40


II: Nguyên Liệu rơi từ Boss

 • Boss Medusa chỉ rơi Nguyên liệu xoay wing 2,5
 • Boss Nhện Raklion chỉ rớt Lông vũ condor và Linh hồn Condor
 • Boss Cuối Phá Tháp Rớt cả NL wing2,5 và NL Wing 3