Chào Các Bạn.

  • Để phục vụ các bạn tốt hơn và cho ra đồ socket vào các sự kiện Boss Như Medusa , Nhện , Tháp BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 10 phút.


  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.
Thời Gian:
  • Từ 12h30 tới 12h40 Ngày 18/09/2019
Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!