Chào Anh Em!

Hiện tại mu đã và đang cho ra đồ tím socket ở event nâng cấp đồ.

Vì thế BQT quyết định cho ra đồ socket vào các sự kiện Boss Như Medusa , Nhện , Tháp để tạo điều kiện cho anh em cày cuốc có thể kiếm được đồ tiếp tục chiến đấu.

Thời gian bắt đầu cho ra vào 12h ngày 18/9.

Mở Thêm Event Medusa riêng biệt ở 2 Sub 3, 4

Cho rớt nguyên liệu Wing 2,5 và Linh hồn condor ở Nhện Tháp Medusa.

Lưu ý: Đợt này đồ socket rơi có thể tối đa lên tới 3 dòng exl.