- Mình chơi RF đang có 65k point, cộng train và pk ra sao các bác?