Chào toàn thể anh em !
  • Như vậy Sự kiện Đua Top Reset Chủng Tộc tháng 8 máy chủ TanKan đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách này.


TOP Dark Wizark
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 No1Server... 1 528 400 Grand Master 27/08 00:43:27
2 ToKuDaJapa... 1 528 400 Grand Master 27/08 00:50:02


TOP Dark Knight
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 FaceBook... 1 528 400 Blade Master 27/08 00:50:53
2 JaySee 1 527 400 Blade Master 27/08 05:01:38
TOP ELF
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 GaiNganh... 1 528 400 Hight Elf 27/08 00:25:46
2 JAVsex... 1 528 400 Hight Elf 27/08 00:27:50
TOP Magic Gladiator
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 DyNhatX0M... 1 528 400 Duel Master 27/08 00:28:50
2 redddddddd... 1 528 400 Duel Master 27/08 00:29:09
TOP DarkLord
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 ChuaTeMu... 1 528 400 Lord Emperor 27/08 00:44:33
2 BufffPherr... 1 528 400 Lord Emperor 27/08 00:55:52
TOP Summoner
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 XiuPaox... 1 528 400 Dimension Master 27/08 00:43:49
2 Omegalost... 1 528 400 Dimension Master 27/08 01:30:01
TOP Rage Fighter
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 Xiao... 1 528 400 First Master 27/08 00:59:07
2 BoLao... 1 528 400 First Master 27/08 01:21:51

Giải thưởng sẽ được BQT trao vào chiều ngày 28/8

BQT MU Trống Đồng
XIN THÔNG BÁO!