Chào Các Bạn.  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 20 phút.


  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:


  • Từ 17h00 tới 17h20 Ngày 17/08/2019


Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!