Chào toàn thể anh em !


  • Như vậy Sự kiện Đua top reset chủng tộc tháng 7 máy chủ TAKAN đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi khởi động này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách lần này.


TOP Dark Wizark
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 TLDHhaiTG... 1 99 400 Grand Master 28/07 00:32:52
2 OngNgoai... 1 99 400 Grand Master 28/07 00:34:11


TOP Dark Knight
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 zTheWindz... 1 99 400 Blade Master 28/07 00:23:03
2 Zerus... 1 98 400 Blade Master 28/07 01:15:14

TOP ELF
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 GaiNganh... 1 99 400 Hight Elf 28/07 00:22:51
2 XepHinhOk... 1 99 400 Hight Elf 28/07 00:27:31

TOP Magic Gladiator
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 XiaoQing... 1 99 400 Duel Master 28/07 00:32:37
2 ZHoangTuZ... 1 99 400 Duel Master 28/07 05:22:15

TOP DarkLord
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 Troll... 1 99 400 Lord Emperor 28/07 00:15:05
2 SongVeDem... 1 99 400 Lord Emperor 28/07 03:07:51

TOP Summoner
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 XiuPaox... 1 99 400 Dimension Master 28/07 00:34:58
2 Omegalost... 1 99 400 Dimension Master 28/07 00:41:17

TOP Rage Fighter
stt Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 Xiao... 1 99 400 First Master 28/07 00:34:25
2 BoLao... 1 98 400 First Master 28/07 00:24:25


Các bạn được giải 15h chiều ngày 29/7 pm vào facebook cho BQT để nhận giải nhé.


BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!