Chào Các Bạn.
  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 20 phút.


  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.
Thời Gian:
  • Từ 18h00 tới 18h20 Ngày 21/07/2019

Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!