Quý Tộc Kanturu ( Top Nạp Thẻ )

Tích lũy thẻ nạp từ lúc Open tới hết 23h59p ngày 25/06 từ 1tr trở lên là chắc chắn đc nhận thưởng nhé.


Nạp 1m trở lên chắc chắn được quà nhé.


- NẠP 1 TRIỆU TRỞ LÊN LÀ CHẮC CHẮN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG.
- Tùy ý chọn class, đồ đạc theo ý mình.
- Đồ nhận được là đồ vĩnh viễn, có thể giao dịch mua bán .
- Tích lũy tổng số tiền nạp từ lúc Open tới hết ngày 25/6. Tích lũy đủ 1tr trở lên là chắc chắn được nhận giải thưởng.

Thời gian:

- Bắt đầu lúc : ngày 16/06/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/06/2019

Nội dung:


- Những bạn nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và lớn hơn 1.000.000 Gcoin trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

- Chỉ tính số Tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Trường hợp bằng số tiền nhau BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối sớm nhất sẽ xếp bên trên.
- Xem top nạp thẻ ở trong web Tài Khoản, Đăng nhập vào web tài khoản,rồi chọn mục Event , rồi chọn Top Nạp Thẻ ( Quý Tộc )

Phần Thưởng:
STT

Nạp Tổng
1 Triệu - 2 Triệu
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5


Nạp Tổng
2 Triệu - 3 Triệu
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5

Nạp Tổng
3 Triệu - 5 Triệu
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5

Nạp Tổng
5 Triệu - Trở Đi
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5
1 Wing 2.5 luck + 15
1 Vũ Khí 380 + 15 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 15
4 Item 380 + 15 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 15 1 Option
6 Item 380 + 15 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng KIm

W 3 luck + 15 1 Option
7 Item 380 + 15 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng KIm
2 Wing 2.5 luck + 14
1
Vũ Khí 380 + 14 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 14
1 Sói tinh thường



Wing 2.5 luck + 14
4 Item 380 + 14 +2 Option

Bộ Ring pen 2 Option 14
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 14 1 Option
6 Item 380 + 14 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
W 3 luck + 14 1 Option
6 Item 380 + 14 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
3 Wing 2.5 Luck + 13
1
Vũ Khí 380 + 13 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 13
1 Sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 13
4 Item 380 + 13 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 13
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 13 1 Option
6 Item 380 + 13 +2 Option
Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim

W 3 luck + 13 1 Option
6 Item 380 + 13 +2 Option
Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
4 Wing 2.5 Luck + 12
1
Vũ Khí 380 + 12 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 12
1 Sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 12
4 Item 380 + 12 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 12
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 12 1 Option
6 Item 380 + 12 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim

W 3 luck + 12 1 Option
6 Item 380 + 12 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
5 Wing 2.5 Luck + 11
1
Vũ Khí 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 11
1 Sói tinh thường

Wing 2.5 luck + 11
4 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 11
1 Sói tinh PT or TC


W 2.5 luck + 11 1 Option
6 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
W3 luck + 11 1 Option
6 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim


Top 6 trở đi
Nạp 1tr chắc chắn sẽ được

Wing 2.5 Luck + 11
1
Vũ Khí 380 + 11 2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 11
1 Sói tinh thường
Nạp 2tr chắc chắn sẽ được

Wing 2.5 luck + 11
4 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 11
1 Sói tinh PT or TC
Nạp 3tr chắc chắn sẽ được

W 2.5 luck + 11 1 Option
6 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
Nạp 5tr chắc chắn sẽ được

W3 luck + 11 1 Option
6 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim

- NẠP 1 TRIỆU TRỞ LÊN LÀ CHẮC CHẮN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG.