Chào Anh Em !
Lịch Bảo Trì Máy Chủ TarKan


Thời Gian:  • Từ 18h tới 18h30p Ngày 21/06Nội Dung Bảo Trì


  • Mở Event Kundun Trong BC8


  • Mở Event Phá Tháp Sv 3, 4
  • Fix lại 1 số event.


Anh em bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game nhéBQT MU TRỐNG ĐỒNG
XIN THÔNG BÁO!