Phân Bố Sự Kiện

Tên Sự Kiện
Server
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng
Boss Hoàng Kim
3 , 4 02h00 04h00 8h00 10h00 14h00 16h00 20h00 22h00 Box 1-2-3-4-5
(Map Lorencia tập chung đủ các Boss )
Hàng ngày
Boss Kundun 3 Hồi sinh sau 12h Item cao cấp Hàng ngày
Rakion 2,4 11h50 - 21h50 Item cao cấp Hàng ngày
SkyEvent 3, 4 09h10 - 21h10 Item cao cấp Hàng Ngày
Tháp Tinh Luyện 3 Qua 12h đêm sẻ mở cửa lại Item cao cấp Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu Tất Cả 2h 1 chuyến bắt đầu từ 01h00 Ngọc - Item Thần Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ Tất Cả 2h 1 lần từ 00h30p EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lâu Đài Máu Tất Cả 2h 1 lần từ 1h00 EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Summer Event 3-4 10hh50 - 22h50 Ngọc Lorencia
(200.134)
Thỏ Trắng Event 3-4 11h50 - 21h50 Ngọc Lorencia
(200.134)
Binh đoàn phù thủy trắng Tất Cả 8h10 - 10h10
13h10 - 15h10
19h10 - 21h10
Ngọc Lorencia - Noria - Devias
Rồng Đỏ Tất Cả 8h30
15h30
21h30
Ngọc Lorencia - Noria - Devias
Happy Hour Event Tất cả 0h30-6h30-12h30-18h30 Exp x2 Hàng ngày
Đại chiến Boss 1 11h00-21h00 Đồ 380, đồ thần
SV1, Devias 4
Hàng ngày
Medusa 3,4 10h40 - 22h40 Crywolf Hàng NgàyBQT MU TRỐNG ĐỒNG
Xin Thông Báo!