Con mắt quỷ +7 đánh ở đâu rơi vậy ae ??? Đồ thần đi event nào là có nhiều vậy ae ?