PDA

Xem bản đầy đủ : [Hướng dẫn] Sự Kiện Binh Đoàn Phù ThủyAdministrator
04-24-2016, 06:44 PM
Nội dung: Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:
- Các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )
- Nhẫn phù thủy tăng lực tấn công.

Địa điểm:

Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria
Thời gian:

2h/lần

http://image.webzen.net/Mu/guideImage/gameContents/img_whitewizardinvasion.jpg
https://sites.google.com/site/huongdantinhnangmuonline/_/rsrc/1400543377356/event-trong-game/white-wizard-phu-thuy-trang/Screen08_07-20_01-0000.jpg?width=80%25 (https://sites.google.com/site/huongdantinhnangmuonline/event-trong-game/white-wizard-phu-thuy-trang/Screen08_07-20_01-0000.jpg?attredirects=0)