PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải  1. [Tổng Kết] Đua Top Reset AlphaTest Máy Chủ Tarkan .
  2. [Tổng Kết] Đua Top 4 Ngày Máy Chủ TarKan.
  3. [Tổng Kết] Top Quý Tộc (Nạp Thẻ ) Máy Chủ TarKan !
  4. [Tổng Kết] Đua Top Reset Chủng Tộc tháng 8 máy chủ TanKan
  5. [Tổng Kết] Đua top Reset ALL tháng 9 máy chủ TarKan
  6. [Tổng Kết] Đua top Reset Chủng Tộc tháng 9 máy chủ TARKAN !
  7. [Tổng Kết] Đua top Reset ALL tháng 11 máy chủ TarKan
  8. [Tổng Kết] Đua top Reset chủng tộc tháng 11 máy chủ TarKan !
  9. [Tổng Kết] Đua top Reset ALL tháng 1 máy chủ TarKan
  10. [Tổng Kết] Đua top Reset Chủng Tộc tháng 1 máy chủ Tarkan