PDA

Xem bản đầy đủ : Thông Báo 1. [Thông Báo] Thông Tin Phiên Bản Alpha Test Game Server Tarkan.
 2. [Thông Báo] Những Thông Tin Cần Biết Ở Phiên Bản Open Máy Chủ Tarkan .
 3. [Thông Báo] Giới hạn reset máy chủ TarKan ngày 16/6 và từ ngày 17/6 Trở đi
 4. [Thông Báo] Khai mở Server TarKan Openbeta vào 13h ngày 16/06/2019 .
 5. [Thông Báo] Sự Kiện Hàng Ngày Diễn Ra Trong Game !
 6. [Thông Báo] Khuyến Mại 30% giá trị Nạp Thẻ và Chuyển Khoản Ngày Đầu Open 16/06
 7. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ TarKan 30p từ 18h tới 18h30p Ngày 21/06
 8. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ 20p từ 18h tới 18h20p ngày 04/07.
 9. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ 1h từ 15h tới 16h chiều ngày 12/7.
 10. [Thông Báo] Do Lỗi Giới Hạn Reset lên sẽ lùi đua top lại 2 ngày từ 20/7 sang 22/7
 11. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 20 phút!
 12. [Thông Báo] Do Lỗi Giới Hạn Reset lên sẽ lùi đua top lại đến ngày từ 25/7
 13. [Thông Báo] Thông báo lại lịch bảo trì sever TAKAN
 14. [Thông Báo] Đua top reset all tháng 7 máy chủ TAKAN !
 15. [Thông Báo] Lùi lịch Công Thành Chiến máy chủ TANKAN !
 16. [Thông Báo] Lùi lịch Công Thành Chiến máy chủ TANKAN vào cuối tuần ngày 3/7/2019
 17. [Thông Báo] Bảo Trì Server Chuẩn Bị Cho Mu-VietNam.Vn Sát Nhập Về.
 18. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ 20p từ 17h tới 17h20p Ngày 17/8.