PDA

Xem bản đầy đủ : Thông Báo 1. [Thông Báo] Thông Tin Phiên Bản Alpha Test Game Server Tarkan.
 2. [Thông Báo] Những Thông Tin Cần Biết Ở Phiên Bản Open Máy Chủ Tarkan .
 3. [Thông Báo] Giới hạn reset máy chủ TarKan ngày 16/6 và từ ngày 17/6 Trở đi
 4. [Thông Báo] Khai mở Server TarKan Openbeta vào 13h ngày 16/06/2019 .
 5. [Thông Báo] Sự Kiện Hàng Ngày Diễn Ra Trong Game !
 6. [Thông Báo] Khuyến Mại 30% giá trị Nạp Thẻ và Chuyển Khoản Ngày Đầu Open 16/06
 7. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ TarKan 30p từ 18h tới 18h30p Ngày 21/06
 8. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ 20p từ 18h tới 18h20p ngày 04/07.
 9. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ 1h từ 15h tới 16h chiều ngày 12/7.
 10. [Thông Báo] Do Lỗi Giới Hạn Reset lên sẽ lùi đua top lại 2 ngày từ 20/7 sang 22/7
 11. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 20 phút!
 12. [Thông Báo] Do Lỗi Giới Hạn Reset lên sẽ lùi đua top lại đến ngày từ 25/7
 13. [Thông Báo] Thông báo lại lịch bảo trì sever TAKAN
 14. [Thông Báo] Đua top reset all tháng 7 máy chủ TAKAN !
 15. [Thông Báo] Lùi lịch Công Thành Chiến máy chủ TANKAN !
 16. [Thông Báo] Lùi lịch Công Thành Chiến máy chủ TANKAN vào cuối tuần ngày 3/7/2019
 17. [Thông Báo] Bảo Trì Server Chuẩn Bị Cho Mu-VietNam.Vn Sát Nhập Về.
 18. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ 20p từ 17h tới 17h20p Ngày 17/8.
 19. [Thông Báo] Lùi đua top class tháng 8 do lỗi giới hạn reset
 20. [Thông Báo] bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 20 phút.
 21. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ TANKAN để cho ra đồ socket
 22. [Thông Báo] Vấn Đề Boss Ra Đồ Socket và Nguyên Liệu Wing 2,5 , Wing 3
 23. [Thông Báo] Lịch công thành chiến máy chủ TARKAN 20h ngày 29/9 !
 24. [Thông Báo] bảo trì máy chủ TANKAN trong vòng 20 phút.
 25. [Thông Báo] Bảo trì máy chủ TANKAN !
 26. [Thông Báo] Thông Báo Vấn Đề Relife lần 3 và Giới Hạn Reset.
 27. [Thông Báo] Bảo trì sever TARKAN trong vòng 30p để nâng cấp phiên bản mới !
 28. [Thông Báo] Những Ai Không Vào Game Được, Làm Theo Hướng Dẫn Sau.
 29. [Thông Báo] Bảo trì sever TARKAN trong vòng 20 phút
 30. [Thông Báo] Bảo trì sever TARKAN trong vòng 30 phút !
 31. [Thông Báo] Khuyến Mai 50% Nạp Thẻ Nâng Đồ Vì Hứa Việt Nam Vô Địch Seasgame Giảm 50%
 32. [Thông Báo] Bảo trì Toàn Bộ Máy Chủ 2 Tiếng theo lịch của DataCenter